Skip to content
Stipendijos 2024-02
top-banner700

Stipendija

Gairės

Anketa

Prel. Blažiejus Čėsnio 1500 DOLERIŲ VARDO STIPENDIJA

FILISTERĖS GRAŽINOS MUSTEIKYTĖS 10,000 DOLERIŲ VARDO STIPENDIJA

Dr. Arvydo Kudirkos 1,000 dol. stipendija
LSS nariams gyvenantiems JAV,
studijuojantiems biologiją, chemiją, inžineriją, matematiką ar fiziką

PROF. ROMO VISKANTOS 10,000 DOLERIŲ VARDO STIPENDIJA

LIAUTAUD 10,000 dol. VARDINĖ STIPENDIJA
VERSLĄ SUDIJUOJANTIEMS
BAKALAURANTAMS/MAGI STRANTAMS/DOKTORANTAMS

NIJOLĖS BANIENĖS (NYOLE BANYS)
5,000 DOL. VARDINĖ STIPENDIJA MENO STUDENTAMS

KRAUTUVĖLĖ ATIDARYTA

ŽINIARAŠTIS

SEKITE MUS FACEBOOK!

KONTAKTAI

Vydunas Youth Fund, Inc.
14911 E. 127th Street
Lemont, IL 60439
(630) 243-0865